logo oostenkortrijk menu v4

Wat is Vrijmetselarij?


De vrijmetselarij is een internationaal verspreide broederschap. Iedere vrijmetselaar voelt zich verbonden met alle andere vrijmetselaars. Het is een sterke band van gelijkgezindheid en solidariteit die hen met elkaar verbindt.

Vrijmetselaars hebben geen gemeenschappelijke leerstellingen en daardoor onderscheiden ze zich onder meer van religies.

Je wordt vrijmetselaar door de inwijding. Dat is het moment waarop je echt in de broederschap wordt opgenomen. Het is de bedoeling om als mens voortdurend te groeien. Daarom spreekt de vrijmetselarij vooral mensen aan die zoekende zijn.

Boek De Constitutie van Anderson

Vrijmetselaars werken vooral aan zichzelf en hopen zo zowel zichzelf als de wereld te verbeteren, want het ene gaat niet zonder het andere. Om daar samen aan te werken komen ze regelmatig bijeen in tempels.

De maçonnieke arbeid is een zoektocht naar zingeving, die aansluit bij een lange historische traditie. De vrijmetselarij gebruikt daarbij heel eigen rituelen en symbolen. Iedere vrijmetselaar is vrij om daar een eigen invulling aan te geven.

De loge is geen sekte, noch godsdienst noch een politieke partij. De loge bekeert niemand. Van bij haar ontstaan heeft de vrijmetselarij altijd geijverd om mensen van verschillende overtuiging met elkaar te verzoenen. Voor een Vrijmetselaar is eenheid in verscheidenheid een meerwaarde.

Daarom zal elke vrijmetselaar zich inzetten voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, niet alleen in de veilige omgeving van de tempel maar ook in de buitenwereld, door een persoonlijk en niet aflatend engagement.

Lees meer op Wikipedia : Vrijmetselarij en Vrijmetselarij in België

En kijk en luister naar het prachtig onderstaand animatiefilmpje. Deze animatie is het initiatief en arbeid van Piet Jeuken, Dirk van Foreest, Peer Retera en andere leden van de Vrijmetselaarsloge Het Derde Licht in Eindhoven (254). Het filmpje is ook te zien op YouTube.

Veelgestelde vragen

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk